Ansök till kvalitetspriset 2021

Uppsala kommuns kvalitetspris ska uppmärksamma goda exempel utifrån ett kvalitetsperspektiv. Ansökningstiden för kvalitetspriset 2021 är förlängd och ansökan ska vara inkommen senast 1 juni 2021.

19 december 2020