Behörigheter för att se elevunderlag

Rektorer, skoladministratörer och ekonomer behöver uppdatera sina behörigheter varje år.

Du behöver behörighet för att se elevunderlag i följande system:

  • Förskola - IST förskola
  • Grundskola - IST grundskola, Modersmål och Mitt skolval
  • Gymnasieskola Regional samverkan

 

Viktigt om behörigheter

  • Din behörighet är personlig och får inte lämnas till annan person.
  • När en medarbetare slutar i din verksamhet ska den personens behörighet avslutas.
  • När en ny medarbetare börjar ska behörighet för den personen sökas via  webbformulär, se nedan.
  • Varje år behöver din behörighet uppdateras.
  • Kontrollera din e-postadress så att du kan ta emot lösenord och information. Idag saknar flera av de som har behörighet en e-postadress i systemet. 

 

Här söker du behörighet
Här på Utförarwebben, Om utförare av skola och förskola:
Beställning av behörigheter för att se elevunderlag (uppsala.se)

Via webbformulären nedan söker du som rektor behörighet till dig eller din administrativa personal:

För förskola i IST förskola: Sök behörighet förskola

För grundskola i IST grundskola, modersmål och Mitt skolval: Sök behörighet grundskola

För gymnasieskola regional samverkan: Sök behörighet gymnasieskola

 

24 september 2021