Ersättningar för pedagogisk verksamhet

Här är beslut om ersättningar för pedagogisk verksamhet. Ersättningarna gäller för pedagogisk omsorg, förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasieskolor.

Objektspecialist skola, förskola

Objektspecialist, gymnasieskola

Strateg utbildningsförvaltningen

Ingrid Holström

Antagningsenheten, funktionsbrevlåda

Uppdaterad: