Enheten för flerspråkighet

Enheten för flerspråkighet är Uppsala kommuns centrala enhet för modersmål.

Enheten för flerspråkighet (EFF) har modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet i kommunala och fristående grundskolor, gymnasieskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor.

Om Enheten för flerspråkighet på webbplats

Uppdaterad: