IT-stöd

Nytt skoladministrativt system är infört för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola.

Det nya systemet förbättrar möjligheterna till god support och utveckling av framtida digitala tjänster och funktioner inom IT.

Support för systemet erbjuds löpande genom leverantören IST och Uppsala kommuns Skol-IT.

IT-stöd i handböcker 

Guide och tips, handbok förskola

Guide och tips, handbok grundskola

Guide och tips, handbok gymnasieskola

Kontakt

Processamordnare IT

Ania Hartman
Uppdaterad:

Andra sidor under: IT-stöd