Kvalitetspriset 2021

Uppsala kommuns kvalitetspris ska uppmärksamma goda exempel utifrån ett kvalitetsperspektiv. Ansökan om kvalitetspriset 2021 ska vara inkommen senast 1 juni 2021.

Kvalitetspriset 2021

Uppsala kommuns kvalitetspris ska uppmärksamma goda exempel utifrån ett kvalitetsperspektiv. Pristagare utses utifrån en bedömning av verksamhetens resultat, arbetssätt och arbete med verksamhetsutveckling.

Priset kan uppgå till maximalt 100 000 kronor och ska användas för att utveckla verksamheten i linje med kommunens kvalitetspolicy och möjliggöra förstärkning av redan påbörjat utvecklingsarbete.

Kvalitetsprisets jury

Jurymedlemmarna utses av kvalitetschefen som alltid ingår i juryn.
Juryn för 2021 års kvalitetspris leds av Maria Ahrgren, avdelningschef kvalitet och planering. Övriga jurymedlemmar presenteras senare.

Ansök om kvalitetspriset 2021

Den rådande pandemin påverkar verksamheterna på olika sätt, och det kan vara svårt att sätta av resurser för att sammanställa en ansökan. Därför har juryns ordförande beslutat att förlänga ansökningstiden till 1 juni 2021. Kommunledningskontoret ger information och svarar på frågor om ansökan. Kontakta då Marie Nilsson, marie.nilsson@uppsala.se, 018-727 10 30.

Priset kan sökas av organisatoriska enheter inom kommunen, inklusive kommunens bolag, som har en chef med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Externa utförare som arbetar på uppdrag av kommunen till minst 51% kan också söka priset.

Med att arbeta på uppdrag av kommunen avses att det är en verksamhet som är upphandlad (till exempel privata utförare inom äldrevård) eller finansieras med lagstadgade bidrag, till exempel fristående skolor.

Ansök om kvalitetspriset

Sprid information om priset

Du kan hjälpa till med att sprida information om kvalitetspriset genom att sätta upp affischer.

Affisch för Kvalitetspriset 2021 (PDF, 82 KB) 

Tidigare vinnare

De två vinnarna 2020 är vård- och omsorgsboendet Förenade Care Liljefors Torg 4 i Gränby/Salabacke och nheten för bostadsanpassningsbidrag på stadsbyggnadsförvaltningen. Båda vinnarna visar prov på ett starkt kundfokus och mycket nöjda brukare samt ett systematiskt arbete för att öka verksamhetens kvalitet. Vinnarna får 50 000 kronor vardera.

Tidigare vinnare av kvalitetspriset

Riktlinje, åtagande och kvalitetspolicy

Riktlinje för kvalitetspriset på uppsala.se

Prisvinnarnas åtaganden

Kommunens kvalitetspolicy på uppsala.se

Kontakt

Om du har frågor om priset kan du kontakta:
marie.nilsson@uppsala.se
018-727 10 30

Uppdaterad: