Ansök om kvalitetspriset

Här ansöker du om kvalitetspriset.

Ansök via e-post

Ladda ned Ansökan om kvalitetspriset 2021 och fyll i de efterfrågade uppgifterna. Skicka ansökan per e-post till verksamhetsutvecklingKLK@uppsala.se

Ansökan om kvalitetspriset 2021 (DOCX, 372 KB)

Det är också möjligt att bifoga ytterligare dokumentation till ansökan. Vilken dokumentation detta är och vad den innehåller ska i så fall anges i ansökan.

Vad som efterfrågas i ansökan och hur ansökningarna bedöms

Stöd med ansökan

Om du vill ha mer information om hur du ansöker kan du kontakta Marie Nilsson, marie.nilsson@uppsala.se, 018-727 10 30.

Förtydliganden

  • Det är inte tillräckligt att ha genomfört ett lyckat projekt för att få kvalitetspriset. Kriterierna är utformade för verksamheten som helhet.
  • Använd inga förkortningar i ansökan.
  • Med att arbeta på uppdrag av kommunen avses att det är en verksamhet som är upphandlad (till exempel privata utförare inom äldrevård) eller finansieras med lagstadgade bidrag (till exempel fristående skolor).
  • Priset delas inte ut till verksamheter, till exempel föreningar, som får bidrag av kommunen för att bedriva verksamhet som kommunen inte beställt.
Uppdaterad: