Prisvinnarnas åtaganden

Den som söker kvalitetspriset åtar sig att bidra med information till utveckling av processen kring kvalitetspriset inför nästa omgång.

Den som vinner kvalitetspriset åtar sig att

  • Lämna in en uppföljningsrapport avseende hur pengarna använts och vilka resultat detta gett.
  • Medverka i lämpliga forum (till exempel öppet hus, föreläsningar) där de berättar om sin verksamhet. Forumet filmas för att finnas tillgängligt på Insidan.
  • Ställa upp på reportage på insidan där verksamheten beskrivs.
  • Ta emot journalister som vill göra reportage om verksamheten.

Hur prispengarna ska användas

Prissumman ska användas för att utveckla verksamheten i linje med kvalitetspolicyn och ska möjliggöra förstärkning av redan påbörjat utvecklingsarbete. Arbetet ska ske under innevarande kalenderår, följas upp under året och rapporteras i årsbokslutet.

Uppdaterad: