Förskola för nyanlända

Uppsala kommuns modell för att ersätta förskoleenhet för asylsökande och nyanlända barns introduktion.

En förskola kan ansöka om ett engångsbelopp på 12 000 kronor för de barn som är asylsökande eller nyanlända (nyanländ=kommunplacerad i Uppsala kommun).

Bidraget är en engångsersättning och ska användas för att underlätta barnets introduktion på förskolan med exempelvis extra personal och tolkstöd. Bidraget kan endast betalas ut till den förskola som håller introduktionen, och endast en förskola

Kriterier för ersättningen 

Kriterier för att förskolan ska få ersättningen 12 000 kronor:

• barnet är inte född i Sverige
• barnet är inte inflyttad från ett nordiskt land
• barnet ska ha kommit till Sverige inom de senaste tre åren
• barnet är inskrivet i en förskola.

Ansökan

Ansök via blankett om ersättning för nyanländ i förskola. (PDF, 203 KB)

Blanketten skickas in efter det att introduktionen varat i två månader på förskolan där barnet har sin placering och introduktion.

Ersättningen utgör ett bidrag för kostnader som extra personal och
tolk.

Ersättningen utbetalas till förskolan efter ansökan är granskad, vid
nästkommande månads resursfördelning.

Information om ersättningar pedagogisk verksamhet

Kontakt

Objektspecialist skola, förskola

Uppdaterad: