Ansökan till grundsärskola

Här finns information för ansökan till grundsärskola för barn i förskolan som ska söka skola.

Har ni på era förskolor barn som eventuellt kan vara aktuella för en ansökan om rätt till undervisning i grundsärskola?

På avdelning Barn- och elevhälsa finns specialpedagoger som arbetar med information till vårdnadshavare och förskolor om ansökningsprocessen och om vad det innebär att gå i grundsärskola.

Ni kan också få svar på frågor gällande de pedagogiska bedömningarna inför en ansökan.

Mer information:

https://barnochelevhalsan.uppsala.se/forskola/information-om-ansokan-till-grundsarskola/

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/sarskola/grundsarskola--sa-fungerar-det/

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/sarskola/grundsarskola--sok-plats/


Barn- och elevhälsan
Utbildningsförvaltningen

 

Uppdaterad: