Modersmål

Förskolan kan ansöka om riktat modersmålsstöd till barn i åldern 1-5 år.

Förskolan har ansvaret för barnets språkliga och kulturella utveckling. Om förskolan gör en bedömning att ett enskilt barn är i behov av ett riktat stöd i sitt modersmål kan de ansöka om det. 

Enheten för flerspråkighet kan bevilja riktat modersmålsstöd för barn i åldern 1-5 år som är inskrivna i kommunal eller enskild verksamhet.

Blankett för ansökan modersmålsstöd (PDF, 45 KB) 

Om enheten för flerspråkighet på webbplats

Kontakt

Biträdande enhetschef modersmål

Malin Tyberg
Uppdaterad: