Ansökan till grundsärskola

Här finns information för ansökan till grundsärskola för elever som går i grundskola.

Har ni på era skolor elever som eventuellt kan vara aktuella för en ansökan om rätt till undervisning i grundsärskola?

På avdelning Barn- och elevhälsa finns specialpedagoger som arbetar med information till vårdnadshavare och skolor om ansökningsprocessen och om vad det innebär att gå i grundsärskola.

Mer information:

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/sarskola/grundsarskola--sa-fungerar-det/

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/sarskola/grundsarskola--sok-plats/

 

Barn- och elevhälsan
Utbildningsförvaltningen

Uppdaterad: