Centrala elevhälsan

Centrala elevhälsan är en stöd- och konsultfunktion för förskollärare, lärare, skolor och skolledning. Men också för elevhälsans yrkesprofessioner som skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, logoped, skolkurator och rektor.

Enheten har olika yrkesgrupper som skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, logoped, psykolog, koordinatorer för ökad skolnärvaro och administratörer.

Som förskola och skola kan du söka stöd i det förebyggande arbetet men också i enskilda elevärenden. Vi kan bland annat ge konsultation, handledning och fortbildning.

Centrala elevhälsan i Uppsala kommun

Kontakt

Verksamhetschef centrala elevhälsan

Christina Stenhammar
Uppdaterad: