Fritidshem British international school of Uppsala (BISU)

När fritidshem med egen antagning fattar beslut gällande ny placering, uppsägning av plats eller OMS meddelas detta till kommunen genom nedanstående formulär

Fritidhem British International School of Uppsala (BISU)

Ny placering

Uppsägning av plats

OMS

Nya skolplaceringar British Internationa School of Uppsala (BISU)

Nya placeringar för grundskola med egen antagning

Uppdaterad: