Informationsträff med elevhälsoteam

15 december bjöd Barn- och elevhälsan in elevhälsoteamen från fristående skolor till en informationsträff.

Cirka 50 personer deltog och fick information om arbetet i avdelningen kring bl a likvärdig skola och skolnärvaro. Teamen fick också information om tjänster som fristående huvudmän kan använda sig av, som t ex koordinatorer för ökad skolnärvaro och kommunala aktivitetsansvaret. 

Ta del av presentationen från elevhälsoträffen 15 december. (PDF, 342 KB)

Uppdaterad: