Lovskola för elever i årskurs 8 och 9

Uppsala kommun arrangerar lovskola för de elever i årskurs 8 och 9 som har fått betyget F i ett eller flera ämnen. Lovskolan riktar sig till elever i både kommunala och fristående skolor.

Uppsala kommun arrangerar lovskola för de elever i årskurs 8 och 9 som har fått betyget F i ett eller flera ämnen. 

Anmälan av elever

Varje skola anmäler sina elever till lovskolan. Det är lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor som tillsammans med elever och vårdnadshavare gör en bedömning om lovskola är aktuellt för eleven.

Varje skola utser en kontaktperson som blir den som ansvarar för anmälan och avanmälan av elever.

Om lovskola 

Information om lovskola på webbplats

Uppdaterad: