Skolplikt

Nästan alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten innebär att eleven ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Det här gäller för skolplikt

Barn som har fyllt eller ska fylla sex år under året ska gå förskoleklass, den är obligatorisk. Regeln infördes från och med hösten 2018.

Barn kan av särskilda skäl få uppskjuten skolplikt i ett år, det vill säga börja förskoleklass ett år senare. Ansökan kan ske under skolvalsperioden.
I fristående skolor kan barn få börja förskoleklass vid fem års ålder. Det gäller inte i Uppsalas kommunala skolor.

Skolplikten upphör efter det tionde skolåret, det vill säga efter ett år i förskoleklass och nio år i grundskola. Elev har rätt att när skolplikten upphört slutföra utbildningen under ytterligare två år, om eleven inte nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås. Eleven ska då ansöka om extra år senast 30 juni det år ansökan gäller.

Rutin och blanketter kring skolplikten

Utbildningsnämnden ansvarar för att alla elever i Uppsala kommun får skolgång. Här hittar du rutinen för kommunens bevakning av skolplikten och blanketter för vårdnadshavare som vill ansöka om tidigare, uppskjuten eller förlängd skolgång för sitt barn.

Ansökan om uppskjuten skolplikt (PDF, 206 KB)

Ansökan om skolgång efter skolpliktens upphörande (extra år) (PDF, 203 KB)

Anmälan om upprepad eller längre frånvaro

Kontakt

Skolplikt

Uppdaterad: