Skolval 2023

På den här sidan finns information för fristående skolor om skolvalet och bytesperioder.

För utförlig information om skolvalet hänvisar vi till uppsala.se/skolval

Om Skolvalet 2023

  • Skolvalet pågår 11–31 januari 2023.
  • Då ska vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass, eller måste byta skola för nästa årskurs, välja grundskola i e-tjänsten Mitt skolval.
  • Elever som vill byta skola eller flyttar till kommunen kan också delta i skolvalet.
  • Senast 10 mars får vårdnadshavarna besked om skolplacering för sitt barn.
  • Under bytesperioden i skolvalet 22–31 mars kan vårdnadshavare byta skola i skolvalet.
  • 30 april stängs skolvalet 2023, då lämnas slutligt besked om placering.

 


Bytesperioder

Efter att ha fått en tilldelad skolplats kan vårdnadshavare ansöka om byte i e-tjänsten Mitt Skolval. I skolvalets bytesperiod 22-31 mars görs direktplaceringar, vilket betyder att en elev som sökt byte och blir placerad på sin sökta skola, lämnar sin ursprungliga plats ledig för en annan elev i samma.

 


Behörigheter och login för skoladministratörer

Sök behörighet till e-tjänsten Mitt Skolval via denna länk: Beställning av behörighet för Mitt Skolval (uppsala.se)

Login för skoladministratörer i Mitt Skolval

 

Support och frågor

För snabbare hantering är det viktigt att din fråga hamnar rätt.

Mejla frågor om support i IST admin eller Mitt skolval till it.support@uppsala.se. Tänk på att skriva ”IST admin” eller ”Mitt skolval” i ämnesraden.

Mejla frågor om specifika placeringar till antagninggrundskola@uppsala.se.

 

 

Uppdaterad: