Metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

För att ge dig som arbetar inom skolan förutsättningar att upptäcka och stödja barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck har TRIS, Tjejers Rätt i Samhället, i samarbete med Uppsala kommun, tagit fram metodstödet Årshjulet.

Årshjulet är särskilt framtaget för grund- och gymnasieskolor i Uppsala kommun men kan användas i skolor nationellt. Det ska fungera som ett vägledande stöd i det kontinuerliga arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Årshjulet är uppdelat i fyra kvartal och utgår till stor del från den kunskap TRIS har kring barn och ungdomars hedersvåldsutsatthet. Som yrkesverksam ska du enkelt kunna använda årshjulet för att navigera i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck generellt samt i stödet till utsatta.

I Årshjulet får du bland annat tips på kampanjer du kan använda under olika delar av året, webbutbildningar du kan gå samt vilka varningssignaler du ska vara uppmärksam på. Med årshjulet kommer också två affischer, riktade mot skolpersonal, som kan hängas upp i ex. personalrummet.

Till mer information om Metodstöd för skola - Årshjulet — TRIS

Uppdaterad: