Övergång till särskola

Här finns information och rutiner för att elever ska få en så bra övergång som möjligt vid övergång från förskola till grundsärskola och från grundsärskola till gymnasiesärskola.

Tidsplan och avslutande frågor

För att få en överblick över de moment som ska planeras in under året och därigenom skapa goda förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete mellan skolform/skolor används en tidsplan. 

Under det avslutande utvecklingssamtalet ska kommungemensamma frågor ställas för att underlätta överförande av information.  

Syftet med det avslutande utvecklingssamtalet är att ge en god bild av vad eleven klarar av, tycker är roligt och vad eleven behöver hjälp med i skolan och hur hjälpen bör vara utformad.

Tid- och aktivitetsplan för övergång till grundsärskola och gymnasiesärskola. (PDF, 81 KB)

Stöd till mentor inför det avslutande utvecklingssamtalet. (PDF, 55 KB)

Checklista till stöd för rektor eller mentor vid information till mottagande rektor eller mentor (PDF, 258 KB)

Avslutande utvecklingssamtal och kompletterande frågor

Varje skolform har en egen mall för det avslutande utvecklingssamtalet. Blanketter för avslutande utvecklingssamtal ska endast användas av fristående förskolor och skolor. Kommunala förskolor och skolor använder Unikum.

Förskola
Kommungemensamma frågor till det avslutande utvecklingssamtalet från förskola. (PDF, 221 KB)

Grundsärskola
Kommungemensamma frågor till det avslutande utvecklingssamtalet inom grundsärskola. (PDF, 225 KB)

Grundsärskola åk 9
Kommungemensamma frågor till det avslutande utvecklingssamtalet åk 9. (PDF, 225 KB)

Som ett extra stöd till det avslutande samtalet i åk 9 kan kompletterande frågor användas.

Kompletterande frågor till det avslutande utvecklingssamtalet inom grundsärskola. (PDF, 85 KB)

Extra anpassningar

Om en elev är i behov av extra anpassningar kan dokumentet nedan användas för att kartlägga elevens generella förmågor och behov av extra anpassningar.

Stöd i dokumentation av extra anpassningar. (PDF, 314 KB)

Kontakt

Övergångar skolformer

Uppdaterad: