Att starta fristående verksamhet

Att starta förskola, pedagogisk omsorg eller friliggande fritidshem:

När Utbildningsnämnden delgivit huvudmannen beslut om godkännande av start av ny fristående verksamhet, ska uppgifter om enheten tillsammans med en kartbild där den nya enheten är markerad skickas in till utbildningsförvaltningen.

Om förskolan ska delta i den centrala antagningen är det verksamhetens huvudingång som ska markeras. Finns ingen huvudingång markeras en ingång som kan användas som mätpunkt för uträkningen av relativ närhet.

Uppgifterna skickas till utbildningsförvaltningen tillsammans med kartbilden. Utifrån inkommen information läggs enheten upp i kommunens IT-system. 

Om förskolan ska delta i den centrala antagningen läggs enheten upp så den blir tillgänglig för vårdnadshavare att ansöka till. Enheten publiceras även på Hitta och Jämför som information till vårdnadshavare inför ansökan.

Att starta skola och fritidshem:

När Skolinspektionen delgivit huvudmannen beslut om godkännande av start av ny fristående skola, ska uppgifter om verksamheten tillsammans med en kartbild där den nya skolan är markerad skickas in till utbildningsförvaltningen. 

Uppgifterna skickas till utbildningsförvaltningen tillsammans med kartbilden. Utifrån denna information  läggs enheten upp i kommunens IT-system. 

Om grundskolan eller gymnasieskolan ska vara sökbar i skolvalet/gymnasievalet genom den centrala antagningen läggs den upp så den är tillgänglig för vårdnadshavare att ansöka till. Enheten publiceras även på Hitta och Jämför som information till elev och vårdnadshavare inför ansökan.

 

Uppdaterad: