11 januari klockan 7 öppnar skolvalet 2022

Nu är det dags för många vårdnadshavare att välja skola inför hösten, om deras barn ska börja i förskoleklass eller går i en skola där nästa årskurs inte finns. De får en inbjudan med post 11 januari och nu ber vi även dig att påminna dem om det viktiga valet.

Skolvalet pågår 11 – 31 januari. Under den tiden ska vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass och elever som ska börja årskurs 4, 6 och 7 i en skola där den årskursen inte finns söka skola.

I år ska cirka 4 500 förskolebarn och elever söka skola till hösten. Av dem kommer cirka 2 760 att söka till förskoleklass. Även barn som vill byta skola, flyttar inom kommunen eller kommer att flytta till Uppsala kommun från en annan kommun kan delta i skolvalet.

Nytt för i år är:

  • Obegränsat antal val av kommunala och fristående skolor.

  • Syskonförtur i kommunala grundskolor för årskurs F-3 om barnet har ett syskon i sökt skola som går i högst årskurs tre höstterminen 2022.

uppsala.se/skolval finns all information om skolvalet och en film på svenska och engelska som beskriver hur skolvalet går till. Där finns också en länk till e-tjänsten Mitt skolval, där valet görs. Tipsa gärna vårdnadshavarna om sidan!

Information till vårdnadshavare
Vårdnadshavare som ska välja skola till hösten får ett brev med inbjudan till och information om skolvalet den 11 januari.

De blir också påminda genom en nyhet på uppsala.se, på kommunala skolors webbsidor, inlägg i sociala medier, stortavlor i Uppsala, annonser i UNT och UT samt digitala skärmar och flyers på kommunens olika kontaktytor för kommuninvånare.

Sätt upp affisch i entrén
Alla förskolor och grundskolor där elever behöver byta skola för årskurs 4, 6 eller 7 får en affisch om skolvalet med post. Sätt upp affischen där den syns för alla elever som en påminnelse.

Tipsa om skolornas hemsidor och uppsala.se
På grund av pandemin har skolorna haft begränsad möjlighet att ha öppet hus. Desto viktigare är det att skolans egen webbsida är uppdaterad med aktuell information. Via uppsala.se/skolval finns alla grundskolor listade med kontaktuppgifter och webbadresser. Där finns också en karta över skolornas geografiska placering och skolskjutsområden. För jämförelse av skolor hänvisar vi till skolverkets webbsidor. 

Placeringar meddelas senast 11 mars
Vårdnadshavarna får besked genom att själva gå in i e-tjänsten Mitt skolval eller genom att kontakta antagning grundskola via mejl eller telefon. Kommunen tillämpar direktplacering, vilket innebär att den tilldelade platsen är garanterad.

Byte av skola i skolvalet 15 – 24 mars
För vårdnadshavare som inte blir nöjda med sitt barns placering finns möjlighet att söka byte av skola i e-tjänsten Mitt skolval under skolvalets bytesperiod 15 - 24 mars. Den 30 april avslutas skolvalet, då ska alla placeringar vara klara.

Antagning grundskola och Kontaktcenter kan ge stöd
Har vårdnadshavare frågor eller behöver hjälp med sin ansökan kan de kontakta Antagning grundskola. De når handläggarna via e-post antagning.grundskola@uppsala.se och telefon 0771-727 001. Telefontiderna utökas under skolvalet till måndag–fredag 9.30–11.30.

Vårdnadshavarna kan få hjälp att söka skola på kommunens Kontaktcenter, Stadshusgatan 2, telefon 018-727 00 00. Vid besök som gäller skolvalet ska ID-handling tas med.


Information om skolvalet 2022 för fristående skolor på Utförarwebben

All information om skolvalet på uppsala.se

E-tjänsten Mitt Skolval

7 januari 2022