Övergångar från förskola

Här finns information och rutiner för att barn ska få en så bra övergång som möjligt från förskola till annan förskola eller förskoleklass.

Tidsplan och avslutande frågor

För att få en överblick över de moment som ska planeras in under året och därigenom skapa goda förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete mellan skolformer/skolor används en tidsplan. 

Under det avslutande utvecklingssamtalet ska kommungemensamma frågor ställas för att underlätta överförande av information.  

Syftet med det avslutande utvecklingssamtalet är att ge en god bild av vad barnet klarar av, tycker är roligt och vad barnet behöver hjälp med i skolan och hur hjälpen bör vara utformad.

Tid- och aktivitetsplan för förskola till förskoleklass. (PDF, 61 KB)

Stöd för personal i förskolan inför det avslutande utvecklingssamtalet. (PDF, 75 KB)

Kommungemensam mall för överförande på gruppnivå. (PDF, 197 KB)

Instruktion för överförande av gruppinformation från förskola till förskoleklass (PDF, 89 KB)

Kommungemensamma frågor till det avslutande utvecklingssamtalet i förskolan. (PDF, 221 KB)
Blanketter för avslutande utvecklingssamtal ska endast användas av fristående förskolor. Kommunala förskolor använder Unikum.

För övergångar mellan förskolor finns det inga bestämmelser om att förskolor behöver lämna över information mellan sig. Vill förskolor dela med sig av information behöver vårdnadshavare ge samtycke. Förskolan kan använda samma frågor som finns för övergång till förskoleklass.

Förslag till årsplanering för övergångar

Förslaget till årsplaneringen är tänkt som en hjälp och ett stöd för förskolor och skolor för planering av arbetet med övergångar på varje enhet.

Årplan övergång förskola till förskoleklass - kommunal förskola (PDF, 84 KB)

Årsplan övergång förskola till förskoleklass - fristående förskola (PDF, 84 KB) 

Kontakt

Övergångar skolformer

Uppdaterad: