Övergångar från förskola

Här finns information och rutiner för att barn ska få en så bra övergång som möjligt från förskola till annan förskola eller förskoleklass.

Årsplanering och tidsplan

För att få en överblick över de moment som ska planeras in under året och därigenom skapa goda förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete mellan skolformer/skolor behöver varje förskola ta fram en tidplan som utgår från den framtagna årsplaneringen. Det är obligatoriskt för de kommunala förskolorna att följa årsplaneringen. De fristående förskolorna rekommenderas att följa årsplaneringen.

Årsplan övergång förskola till förskoleklass - kommunal förskola (PDF, 71 KB)

Årsplan övergång förskola till förskoleklass - fristående förskola (PDF, 107 KB)

Vid övergång från förskola till förskoleklass behöver vårdnadshavare ge samtycke till att information om barnet överförs till mottagande skola.

Ett avslutande utvecklingssamtal ska genomföras på de kommunala förskolorna. Det finns framtagna frågor som kan användas i utvecklingssamtalet.

Kommungemensamma frågor till det avslutande utvecklingssamtalet i förskolan. (PDF, 221 KB)
Blanketter för avslutande utvecklingssamtal ska endast användas av fristående förskolor. Kommunala förskolor använder Unikum.

Stöd för personal i förskolan inför det avslutande utvecklingssamtalet. (PDF, 75 KB)

Information på gruppnivå kan göras vid behov. Det finns en mall som kan användas.

Kommungemensam mall för överförande på gruppnivå. (PDF, 197 KB)

Instruktion för överförande av gruppinformation från förskola till förskoleklass (PDF, 89 KB)

För övergångar mellan förskolor finns det inga bestämmelser om att förskolor behöver lämna över information mellan sig. Vill förskolor dela med sig av information behöver vårdnadshavare ge samtycke. Förskolan kan använda samma frågor som finns för övergång till förskoleklass.

Kontakt

Övergångar skolformer

Uppdaterad: