Försäkring och skadeanmälan

Barn, elever och vissa andra personer som deltar i skolverksamheter är olycksfallsförsäkrade genom kommunen.

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom hemkommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Läs mer på uppsala.se 

Uppdaterad: