Ansökan till anpassad grundskola

Här finns information för ansökan till anpassad grundskola.

Vårdnadshavare ansöker om rätten till anpassad grundskola. Innan barnet kan erbjudas en plats görs en utredning. Utredningen omfattas av en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning och görs i samråd med vårdnadshavare. Elevhälsoteamet på barnets skola bistår i de olika utredningarna.

Frågan om mottagande i anpassad grundskola prövas av barnets hemkommun. I Uppsala kommun görs detta av Myndighet - Enheten för elevnära insatser inom Barn- och elevhälsan.

Stödmaterial samt blankett för pedagogisk bedömning

Stödmaterial - Pedagogisk bedömning inför mottagande i anpassad grundskola

Blankett - Pedagogisk bedömning inför mottagande i anpassad grundskola

Vårdnadshavare ansöker

Ansökan om rätt till undervisning i anpassad grundskola

Medgivande till verkställande beslut - anpassad grundskola

Mer information:

Anpassad grundskola - så fungerar det (uppsala.se)

Anpassad grundskola - sök plats (uppsala.se)

På avdelning Barn- och elevhälsa finns specialpedagoger som arbetar med information till vårdnadshavare och skolor om ansökningsprocessen och om vad det innebär att gå i anpassad grundskola.

Barn- och elevhälsan
Utbildningsförvaltningen

Uppdaterad: