Beställning och avbeställning av behörighet

Här kan du beställa behörigheter för att se barn- och elevunderlag. Det är även här du avbeställer behörighet om personal byter tjänst eller slutar.

Som rektor/chef för fristående verksamhet ansvarar du för att du och den administrativa personal som finns i din verksamhet har rätt behörighet för de olika system som används i Uppsala kommun.

Systemen visar de underlag som ligger till grund för de ersättningar som betalas ut till er verksamhet. Systemen används också för att placera barn på respektive avdelning och klassplacera elever.

Behörigheter behöver förnyas varje år

En behörighet är giltig i ett år och behöver därefter förnyas genom att skicka in en ny beställning.

Rektor/chef söker behörighet

Via webbformulär nedan söker du som rektor/chef behörighet till dig eller din administrativa personal.

Sök behörighet för förskola

Sök behörighet för grundskola och fritidshem

Sök behörighet för IST gymnasieskola

Kontakta oss

Har du frågor gällande behörigheter är du välkommen att kontakta oss via vår funktionsbrevlåda. 

Uppdaterad: