Byta skola

På den här sidan kan du se aktuella bytesperioder.

Ansökningar handläggs när det är bytesperiod. Det finns fyra bytesperioder per läsår och två skolstartsperioder inför höstterminens start. Kommunens bytesperioder har bestämda startdatum, vanligtvis efter lov.

Inför skolstart 20 augusti

Skolstartsrunda 2 (Placering till skolstart hösten 2024-2 (byten))

  • Ansökningsperiod: 1 april–4 augusti
  • Besked om placering: 12 augusti 2024
  • Skolstart: 20 augusti 2024

Friskolorna ska lägga in sin prioritetslista och sin kapacitet senast 6 augusti i Mitt Skolval runda 2038020.

Bytesperioder hösten 2024

Bytesperiod 1

  • Ansökningsperiod: 5 augusti - 8 september 2024
  • Besked om placering: 16 september 2024
  • Skolstart: 23 september 2024

Friskolorna ska lägga in sin prioritetslista och sin kapacitet senast 10 september i Mitt Skolval runda 2038023.

Bytesperiod 2

  • Ansökningsperiod: 9 september - 13 oktober 2024
  • Besked om placering: 21 oktober 2024
  • Skolstart: 4 november 2024 (efter höstlovet)

Friskolorna ska lägga in sin prioritetslista och sin kapacitet senast 15 oktober i Mitt Skolval runda 2038024.

 

Observera att om det inte finns något utbud eller prioriteringslista inlagt i Mitt skolval på utsatt datum kommer ingen ny elev att placeras på skolan.

Här kan du läsa mer om ansökan och placering för fristående skolor 

Uppdaterad: