Övergångar inom grundskolan

Här finns information och rutiner för att elever ska få en så bra övergång som möjligt vid byte av grundskola.

Tidsplan och avslutande frågor

För att få en överblick över de moment som ska planeras in under året och därigenom skapa goda förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete mellan skolor används en tidsplan. 

Under det avslutande utvecklingssamtalet ska kommungemensamma frågor ställas för att underlätta överförande av information.  

Syftet med det avslutande utvecklingssamtalet är att ge en god bild av vad eleven klarar av, tycker är roligt och vad eleven behöver hjälp med i skolan och hur hjälpen bör vara utformad.

Tid- och aktivitetsplan för övergångar inom grundskolan (PDF, 59 KB)

Stöd till mentor inför det avslutande utvecklingssamtalet (PDF, 55 KB)

Kommungemensamma frågor till det avslutande utvecklingssamtalet  (PDF, 226 KB)
Blanketter för avslutande utvecklingssamtal ska endast användas av fristående skolor. Kommunala skolor använder Unikum.

Extra anpassningar

Om en elev är i behov av extra anpassningar kan dokumentet nedan användas för att kartlägga elevens generella förmågor och behov av extra anpassningar..

Stöd i dokumentation av extra anpassningar (PDF, 314 KB)

Förslag till årsplanering för övergångar

Förslaget till årsplaneringen är tänkt som en hjälp och ett stöd för förskolor och skolor för planering av arbetet med övergångar på varje enhet.

Årsplan inom grundskolan - kommunal grundskola (PDF, 93 KB)

Årsplan inom grundskolan - fristående grundskola (PDF, 85 KB)

Kontakt

Övergångar skolformer

Uppdaterad: