Övergångar inom grundskolan

Här finns information och rutiner för att elever ska få en så bra övergång som möjligt vid byte av grundskola.

Årsplanering och tidplan

För att få en överblick över de moment som ska planeras in under året och därigenom skapa goda förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete mellan skolor behöver varje skola ta fram en tidplan som utgår från den framtagna årsplaneringen. Det är obligatoriskt för de kommunala grundskolorna att följa årsplaneringen. De fristående grundskolorna rekommenderas att följa årsplaneringen.

Årsplan mellan grundskolan - kommunal grundskola (PDF, 83 KB)

Årsplan mellan grundskolan - fristående grundskola (PDF, 106 KB)

Extra anpassningar

Om en elev är i behov av extra anpassningar kan dokumentet nedan användas för att kartlägga elevens generella förmågor och behov av extra anpassningar..

Stöd i dokumentation av extra anpassningar (PDF, 314 KB)

Kontakt

Övergångar skolformer

Uppdaterad: