Som prisvinnare får ni

Som vinnare får ni en prissumma på 100 000 kronor att använda för att utveckla verksamheten i linje med kvalitetspolicyn. Prissumman, som kan delas mellan en till fyra vinnare, ska möjliggöra förstärkning av redan påbörjat utvecklingsarbete.

Medverka på höstens kvalitetsdag och berätta om ert kvalitetsarbete samt på andra sätt bidra till ett gemensamt lärande.

Delta i jury och beredningsgrupp för nästkommande års kvalitetspris.

Berätta om hur ni använt er av prispengarna och vilken nytta ni upplevt att de bidragit med. Prissumman ska användas under innevarande kalenderår, följas upp och rapporteras i årsbokslutet.

Verksamhetens namn tryckt på kvalitetsprisstatyetten som har sin permanenta plats i Stadshuset.

Uppdaterad: