Som prisvinnare får ni

Vinnare av kvalitetspriset kan se fram emot följande:

  • Ni kommer att få en prissumma avsedd för att utveckla verksamheten i enlighet med Uppsala kommuns kvalitetspolicy. Pengarna ska användas under innevarande kalenderår.
  • Diplom med verksamhetens namn på och en motivering till varför ni vunnit priset.
  • Namnet på vinnaren av priset för systematiskt kvalitetsarbete får sitt namn ingraverat på kvalitetsprisstatyetten, som har sin permanenta plats i Stadshuset.
  • Delta i kommunens årliga kvalitetsdag där ni får tillfälle att presentera ert kvalitets- och utvecklingsarbete, nyskapande initiativ samt dela med er av erfarenheter.
  • Erbjudande om att delta i jury- eller beredningsgrupp för nästkommande års kvalitetspriser. Era erfarenheter är värdefulla för att bedöma och utvärdera inkomna ansökningar.
Uppdaterad: