Gemensamt programråd för Bygg- och anläggningsprogrammet, måleri

Här finns kommande mötestider och minnesanteckningar från programråd.

Kommande möten

Bygg- och anläggning, måleri: 6/3 kl. 13.00-14.30 UYG Ekeby

Deltagarförteckning

Deltagare programråd BA måleri 2022-10-20 (PDF, 106 KB)

Minnesanteckningar programråd

Minnesanteckningar, programråd BA måleri 2022-09-26  (PDF, 68 KB)

Minnesanteckning programråd måleri VT-22 (PDF, 88 KB)

Uppdaterad: