Avgiftskontroll

Varje år genomför Uppsala kommun en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnomsorg i kommunen betalar rätt avgift.

Avgiftskontrollerna är en rättvise- och trygghetsfråga för att se till att alla familjer betalar rätt avgift för barnomsorgen enligt den taxa som finns. Kontrollen sker med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare. 

Så går det till 

Under avgiftskontrollen tar vi in uppgifter från Skatteverket där vi ser vad alla vårdnadshavare har tjänat under det år som kontrolleras. Därefter stämmer vi av om de har betalat rätt avgift för barnomsorgen.

Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel barnomsorgsavgift gör vi en justering. Ett hushåll som har betalat för låg avgift får betala den återstående summan och ett hushåll som har betalat för hög avgift får pengarna tillbaka.

Information om avgiftskontroll barnomsorg

Kontakt

Avgiftskontroll

måndag-torsdag 9.30-11.30
Uppdaterad: