Övergång inom gymnasieskolan

Här finns information och rutiner för övergångar inom gymnasieskolan

När en elev byter från ett nationellt program till ett annat nationellt program inom gymnasieskolan eller om eleven byter till en annan gymnasieskola kan det behövas göras en överlämning. Under det avslutande utvecklingssamtalet kan kommungemensamma frågor ställas för att underlätta överförande av information. Blanketten med de kommungemensamma frågorna kan skickas till mottagande skola.

Syftet med det avslutande utvecklingssamtalet är att ge en god bild av vad eleven klarar av, tycker är roligt och vad eleven behöver hjälp med i skolan och hur hjälpen bör vara utformad.

Kommungemensamma frågor till det avslutande utvecklingssamtalet i gymnasiet. (PDF, 245 KB)

Extra anpassningar

Använd gärna följande stöd för att kartlägga elevens behov av extra anpassningar. Informationen om elevens extra anpassningar ska för kommunal skola läggas in under extra anpassningar i Unikum. Informationen kan även läggas in i samtalsmallen vid det avslutande utvecklingssamtalet.

Stöd i dokumentation av extra anpassningar (PDF, 314 KB)

Uppdaterad: