Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

KAA:s uppdrag är att löpande under året hålla sig informerad om hur ungdomar i hemkommunen är sysselsatta.

KAA är ett lagstadgat uppdrag enligt Skollagen 29 kap 9§.  

KAA erbjuder ungdomar motivationshöjande insatser som i första hand syftar till att påbörja eller återuppta en utbildning. I andra hand ska åtgärderna syfta till att ungdomen får en annan sysselsättning.

Läs folder om KAA (PDF, 152 KB)

KAA:s uppdrag innebär:

 • Öka andelen unga i sysselsättning
 • Löpande uppföljning utifrån rutin
 • Erbjuda lämpliga individuella åtgärder
 • Föra register och dokumentera insatser
 • Registrering till SCB två gånger/år

Målgruppen är ungdomar:

 • Folkbokförda i Uppsala kommun
 • Från 16 år till den dag som ungdomen fyller 20 år
 • Fullgjort skolplikten
 • Inte inskriven i gymnasieskolan

KAA stöttar ungdomar som inte är sysselsättning via:

 • Kartläggning och målformulering
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Motiverande samtal
 • Hjälp i kontakt med myndigheter
 • Studiebesök till andra verksamheter
 • Nätverksarbete
 • Stöd i ansökningsförfaranden
 • Placering löpande under året till Individuellt alternativ IMA
 • Gruppaktivitet Bojen 

Läs folder om Bojen (PDF, 197 KB)

Inför studieavbrott ska gymnasieskolan:

 • Kartlägga anledningen till studieavbrott
 • Erbjuda studie- och yrkesvägledning till annan aktivitet
 • Bjuda in KAA till utskrivningsmöte på skolan
 • Skicka epost med information om aktuell elev till kaa@uppsala.se vid samtliga studieavbrott.

Rektor eller studie- och yrkesvägledare som uppmärksammar behovet av KAA kontaktar KAA i god tid för att etablera kontakt. Ungdomar och vårdnadshavare eller annan aktör kan direkt kontakta KAA men där det finns aktiv skolplacering ska kontakten med KAA ske genom skolan.

KAA kan delta på möte inför ett studieavbrott eller vid mycket hög frånvaro för att tillsammans med skolan och elev se över alternativ inom nuvarande skolas regi eller andra möjliga alternativ till aktivitet.

Kontaktuppgifter till KAA

Telefon: 018-727 39 90
E-post: kaa@uppsala.se
Instagramuppsala.kaa

uppsala.se/kaa finns kontaktformulär om du vill att KAA ska kontakta dig

Uppdaterad:

Andra sidor under: Kommunens aktivitetsansvar (KAA)