Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Kommunen är skyldig att följa upp ungdomar som inte går på gymnasiet eller är i annan sysselsättning. KAA:s huvudsakliga uppgift är att på sikt få ungdom tillbaka till studier.

KAA:s uppdrag innebär:

 • Löpande uppföljning
 • Erbjuda individuella åtgärder
 • Dokumentera insatserna
 • Registrering till SCB två gånger/år

KAA:s målgrupp är ungdomar:

 • Folkbokförda i Uppsala kommun
 • Från 16 år till den dag som ungdomen fyller 20 år
 • Slutfört skolplikten
 • Inte inskriven i gymnasiet eller har annan sysselsättning
 • Ungdomar på väg in till Uppsala
 • På väg att avbryta studierna på gymnasiet

Inför elevens avbrott i studierna ska skolan:

 • Vidta de anpassningar och det särskilda stöd som eleven behöver
 • Kartlägga anledningen till avbrott
 • Vägleda till annan aktivitet
 • Vid behov bjuda in KAA till möte på skolan
 • Skicka epost med information om aktuell elev till kaa@uppsala.se

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket)

Stödinsatser i utbildningen (Skolverket)

KAA stöttar ungdomar som inte är sysselsättning via:

 • Kartläggning
 • Vägledningssamtal
 • Handlingsplan
 • Studiebesök
 • Handledning
 • Isoleringsbrytande aktiviteter
 • Hjälp i kontakt med myndigheter

Läs reportage om KAA på uppsala.se

Ungdom eller vårdnadshavare kontaktar KAA via epost eller telefon

Aktivitetsansvaret är hela kommunens angelägenhet men är utbildningsförvaltningens ansvar och uppdraget ligger hos kommunens aktivitetsansvar (KAA).

Kontaktuppgifter till Kommunens aktivitetsansvar

Telefon: 018-727 39 90
Telefontid: 9.00-15.00 måndagar, onsdagar och torsdagar (med reservation för att vi kan vara upptagna)

E-post: kaa@uppsala.se
Instagramuppsala.kaa

På uppsala.se/kaa finns kontaktformulär för elever som vill komma i kontakt med KAA. Där finns även namn och e-postadresser till handläggare på KAA.

Uppdaterad: