Strukturersättning

Här är modeller för strukturersättning för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

För att skapa likvärdiga förutsättningar för förskolor och skolor fördelas resurser efter barnens och elevernas olika förutsättningar. Ersättningarna uppdateras årligen.

Modeller för strukturersättning (PDF, 48 KB)

Frågor och svar om strukturersättning (PDF, 252 KB)

Kontakt

Tf chef Avdelning Hemkommun

Daniel Eskilson
Uppdaterad: