Ansökan till anpassad grundskola

Här finns information för ansökan till anpassad skola för barn i förskolan som ska söka skola.

Vårdnadshavare ansöker om rätten till anpassad grundskola. Innan barnet kan erbjudas en plats görs en utredning. Utredningen omfattas av en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning och görs i samråd med vårdnadshavare. Elevhälsoteamet på barnets skola bistår i de olika utredningarna.

Frågan om mottagande i anpassad grundskola prövas av barnets hemkommun. I Uppsala kommun görs detta av Myndighet - Enheten för elevnära insatser inom Barn- och elevhälsan.

Stödmaterial samt blankett för pedagogisk bedömning

Stödmaterial - Pedagogisk bedömning inför mottagande i anpassad grundskola

Blankett - Pedagogisk bedömning inför mottagande i anpassad grundskola

Vårdnadshavare ansöker

Ansökan om rätt till undervisning i anpassad grundskola

Medgivande till verkställande beslut - anpassad grundskola

På avdelning Barn- och elevhälsa finns specialpedagoger som arbetar med information till vårdnadshavare och förskolor om ansökningsprocessen och om vad det innebär att gå i  anpassad skola.

Ni kan också få svar på frågor gällande de pedagogiska bedömningarna inför en ansökan.

Mer information:

Information om ansökan till anpassad grundskola

Anpassad grundskola - så fungerar det (uppsala.se)

Anpassad grundskola - sök plats (uppsala.se)


Barn- och elevhälsan
Utbildningsförvaltningen

 

Uppdaterad: