Kvalitetspriset

Uppsala kommuns kvalitetspris ska uppmärksamma goda exempel utifrån ett kvalitetsperspektiv.

Kvalitetspriset 2023

Uppsala kommuns kvalitetspris ska uppmärksamma goda exempel utifrån ett kvalitetsperspektiv. Pristagare utses utifrån en bedömning av verksamhetens resultat, arbetssätt och arbete med verksamhetsutveckling.

Priset kan uppgå till maximalt 100 000 kronor och ska användas för att utveckla verksamheten i linje med kommunens kvalitetspolicy och möjliggöra förstärkning av redan påbörjat utvecklingsarbete.

Både kommunens egna verksamheter och externa utförare som arbetar på uppdrag av kommunen till minst 51 procent kan söka priset. Det kan vara en verksamhet som är upphandlad av Uppsala kommun eller som finansieras med lagstadgade bidrag, till exempel fristående skolor.

Kvalitetsprisets jury

Jurymedlemmarna utses av kvalitetschefen som alltid ingår i juryn.

Ansök om kvalitetspriset 2023

Nu har ni chansen att lyfta fram ert framgångsrika arbete och samtidigt skapa ett lärande och utvecklas i ert kvalitetsarbete - ansök om kvalitetspriset!

Ansökningstiden för kvalitetspriset pågår 16 januari – 31 mars 2023.

Kommunledningskontoret ger information och svarar på frågor om ansökan. Kontakta då verksamhetsutvecklingklk@uppsala.se

Ansök om kvalitetspriset


Sprid information om priset

Du kan hjälpa till med att sprida information om kvalitetspriset genom att sätta upp affischer.

Affisch för Kvalitetspriset 2023  (PDF, 1 MB)


Tidigare vinnare

Fritid Uppsala vann 2022 års kvalitetspris. De belönades med 100 000 kronor för sitt fina kvalitetsarbete som bland annat har stort fokus på systematiskt förbättringsarbete med delaktighet från såväl medarbetare som barn och unga. Pengarna ska användas för att utveckla kvalitetsarbetet ytterligare.

Tidigare vinnare av kvalitetspriset


Riktlinje, åtagande och kvalitetspolicy

Riktlinje för kvalitetspriset på uppsala.se

Det här får ni som vinnare

Kommunens kvalitetspolicy på uppsala.se


Kontakt

Om du har frågor om priset kan du kontakta:
verksamhetsutvecklingklk@uppsala.se