Kvalitetspriset

Uppsala kommuns kvalitetspris ska uppmuntra arbetet med ständiga förbättringar och nyskapande i kommunens verksamheter, kommunala bolag och hos privata utförare.

Alla verksamheter som har uppdrag för Uppsala kommun om mer än 50 procent kan ansöka om priserna. Det kan vara en verksamhet som är upphandlad av Uppsala kommun eller som finansieras med lagstadgade bidrag.

Kvalitetspriset 2024

Ansökningsperioden för årets Kvalitetspris avslutades 24 april 2024. Vinnare utses i slutet av augusti 2024.

Från och med 2024 är priset uppdelat i två kategorier - ett pris för årets nyskapande och ett för systematiskt kvalitetsarbete. Priserna kan delas ut till en eller två verksamheter inom respektive kategori.

 • Nyskapande
  Verksamheten har haft modet att testa nya vägar för att öka kvaliteten för dem verksamheten finns till för. Genom att våga tänka annorlunda och pröva nya lösningar så har verksamheten visat på alternativa sätt att lösa problem.
  Prissumman är 30 000 kronor.
 • Systematiskt kvalitetsarbete
  Verksamheten har aktivt och strukturerat arbetat med sitt kvalitetsarbete. Detta har bidragit till förbättrade resultat, ökad effektivitet och nytta för dem som verksamheten finns till för.
  Prissumman är 70 000 kronor.

Om Kvalitetspriset

Kvalitetspriset utgår från Uppsala kommuns kvalitetspolicy. Genom kvalitetspriset vill kommunen uppmärksamma och lyfta fram de verksamheter som

 • arbetat med systematisk kvalitetsutveckling eller
 • har genomfört en idé som har förenklat arbetet. Det kan handla om stora eller små utvecklingsarbeten, vardagsförbättringar, utveckling av arbetssätt eller nya sätt att lösa problem.

Vinnarna av Kvalitetspriset får förutom prissumman även ett diplom. Prissumman ska förbrukas under året och användas för verksamhetsutveckling.

Mer information

Kommunledningskontoret ger information och svarar på frågor om ansökan. Kontakta då verksamhetsutvecklingklk@uppsala.se

Det här får ni som vinnare.

Kommunens kvalitetspolicy på uppsala.se.

Uppdaterad: