Övergång från introduktionsprogram

Här finns information och rutiner för övergång från introduktionsprogram till nationellt program inom gymnasieskolan.

När eleven byter från IM till nationellt program är det viktigt att se processen utifrån ungdomens allt större ansvarstagande. Under det avslutande utvecklingssamtalet ska kommungemensamma frågor ställas för att underlätta överförande av information.  

Syftet med det avslutande utvecklingssamtalet är att ge en god bild av vad eleven klarar av, tycker är roligt och vad eleven behöver hjälp med i skolan och hur hjälpen bör vara utformad.

Kommungemensamma frågor till det avslutande utvecklingssamtalet från IM (PDF, 225 KB)

Extra anpassningar

Om en elev är i behov av extra anpassningar kan dokumentet nedan användas för att kartlägga elevens generella förmågor och behov av extra anpassningar.

Stöd i dokumentation av extra anpassningar  (PDF, 314 KB)

Kontakt

Övergångar skolformer

Uppdaterad: