Övergång från introduktionsprogram

Här finns information och rutiner för övergång från introduktionsprogram till nationellt program eller till annat introduktionsprogram inom gymnasieskolan

När eleven byter från IM till nationellt program eller till annat introduktionsprogram inom gymnasieskolan är det viktigt att se processen utifrån ungdomens allt större ansvarstagande. Under det avslutande utvecklingssamtalet ska kommungemensamma frågor ställas för att underlätta överförande av information. 

Syftet med det avslutande utvecklingssamtalet är att ge en god bild av vad eleven klarar av, tycker är roligt och vad eleven behöver hjälp med i skolan och hur hjälpen bör vara utformad.

Kommungemensamma frågor till det avslutande utvecklingssamtalet från IM (PDF, 225 KB)

Vid informationsöverföring till IMY behöver kontakt tas med mottagande skola.

Extra anpassningar

Använd gärna följande stöd för att kartlägga elevens behov av extra anpassningar. Informationen om elevens extra anpassningar ska för kommunal skola läggas in under extra anpassningar i Unikum. Informationen kan även läggas in i samtalsmallen vid det avslutande utvecklingssamtalet.

Stöd i dokumentation av extra anpassningar  (PDF, 314 KB)

Extra anpassningar IMA och IMY (PDF, 95 KB)

Kontakt

Övergångar skolformer

Uppdaterad: