Tillgängliga förskoleplatser

Efterfrågan på platser i Uppsala kommun varierar utifrån olika områden och olika tidpunkter på året. Men det kommer alltid in flest ansökningar under september och april, eftersom många vårdnadshavare söker plats för sitt barn inför våren och inför hösten. Sedan september 2019 har antagning förskola publicerat information om tillgängliga förskoleplatser inom kommunala förskolor och fristående förskolor utan egen antagning.

Publiceringen kommer att ske två gånger om året på kommunens webbplats www.uppsala.se i september/oktober och mars/april.

Beräkningen av tillgängliga platser är en dagsaktuell uppgift som egentligen bara gäller vid just det tillfället. Därför kommer uppgifterna bara finnas tillgängliga här från 23 mars till 30 april. Sen kommer ny information tas fram till hösten igen, när det är dags att söka inför våren.

Med hjälp av informationen kan vårdnadshavare bedöma möjligheterna att få plats vid den förskola som man önskar eller har möjlighet att omprioritera sina val. För ansökan till förskolor med egen kö ska vårdnadshavare vända sig direkt till aktuell förskola med sin ansökan. De tillgängliga platserna gäller från augusti 2021.

Här hittar du informationen om tillgängliga platser från augusti 2021 på kommunens webbplats.

Uppdaterad: