Tillgängliga förskoleplatser

Efterfrågan på platser i Uppsala kommun varierar utifrån olika områden och olika tidpunkter på året. Men det kommer alltid in flest ansökningar under september och april, eftersom många vårdnadshavare söker plats för sitt barn inför våren och hösten.

Två gånger om året publicerar Enheten för Antagning och placering en lista över tillgängliga platser inom kommunala förskolor och fristående förskolor som ingår i kommunens kö. Listan publiceras på kommunens webbplats i september/oktober och mars/april.

Beräkningen av tillgängliga platser är en dagsaktuell uppgift som egentligen bara gäller vid just det tillfället. Därför kommer uppgifterna bara finnas tillgängliga från 27 september till 31 oktober. Ny information tas fram till våren igen, när det är dags att söka inför hösten.

Med hjälp av informationen kan vårdnadshavare bedöma möjligheterna att få plats vid den förskola som man önskar eller har möjlighet att omprioritera sina val. För ansökan till förskolor med egen kö ska vårdnadshavare vända sig direkt till aktuell förskola med sin ansökan. De tillgängliga platserna gäller från januari 2023.

Här hittar du information om tillgängliga platser från januari 2023 på kommunens webbplats.

 

Uppdaterad: