Tillgängliga förskoleplatser

Information om tillgängliga förskoleplatser i den kommunala antagningen.

Lista med lediga förskoleplatser i kommunala och fristående förskolor, i den kommunala antagningen, uppdateras månadsvis. Uppdatering sker två veckor efter varje körningsvecka. Beräkning av tillgängliga platser är en dagsaktuell uppgift som bara gäller vid just det tillfället. 

Med hjälp av informationen kan vårdnadshavare bedöma möjligheterna att få plats på den förskola som vårdnadshavare önskar och har möjlighet att prioritera om sina val.

Tillgängliga platser i fristående och kommunala förskolor i den kommunala antagningen

Uppdaterad: