Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och finns i flera olika former. Enskild pedagogisk omsorg drivs av en privat anordnare och kan vara en verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, det vill säga ett traditionellt familjedaghem.

Det kan också vara olika flerfamiljslösningar eller drivas i en särskild lokal. Den som driver en enskild pedagogisk omsorg kallas enskild huvudman.

För att få bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg måste du fylla i kommunens ansökningsblankett och skicka den med efterfrågade bilagor till utbildningsförvaltningen. Utbildningsnämnden prövar sedan om du uppfyller de krav som ställs i bland annat skollagen. 

Information om ansökan pedagogisk omsorg

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Uppdaterad: