Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och finns i flera olika former. En form av pedagogisk omsorg är familjedaghem, där dagbarnvårdare tar emot barnen i sitt eget hem eller i en särskild lokal. Pedagogisk omsorg kan även drivas som olika flerfamiljslösningar.

För att få driva enskild pedagogisk omsorg måste du godkännas som huvudman för pedagogisk omsorg. Du måste fylla i kommunens ansökningsblankett och skicka den med efterfrågade bilagor till utbildningsförvaltningen. Utbildningsnämnden prövar sedan om du uppfyller de krav som ställs i bland annat skollagen.

Blanketter och bilagor

Ansökan om godkännande pedagogisk omsorg (PDF, 374 KB)
Budgetmall pedagogisk omsorg (PDF, 250 KB)
Sammanställning av lokalyta (PDF, 252 KB)
Sammanställning av ägar- och ledningskrets (PDF, 243 KB)

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Uppdaterad: