Stormöten

På den här sidan finns presentationer från utbildningsförvaltningens stormöten med fristående utövare av pedagogisk verksamhet inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Uppdaterad: