Gemensam besöksdag (karuselldag)

Information om gemensam besöksdag tisdag 17 maj 2022 (en ”karuselldag”)

Syftet med den gemensamma besöksdagen är att ge barn och elever en möjlighet att besöka sin nya skola under en halvdag för att förbereda dem inför skolstarten. Det gäller barn som börjar förskoleklass och elever som byter skola till höstterminen. Samtidigt som de äldre eleverna besöker sin nya skola har skolan möjlighet att ta emot och informera de barn som kommer från förskolan och ska börja i förskoleklass (eventuellt även deras vårdnadshavare) samt elever som ska byta skola. Målet är att barn och elever ska ha besökt sin nya skola under våren och vara mer förberedda inför höstens skolstart.

Barn och elever som är berörda:

 • Barn från förskola som ska börja förskoleklass
 • Elever i åk 3 som byter skola till åk 4
 • Elever i åk 5 som byter skola till åk 6
 • Elever i åk 6 som byter skola till åk 7

Använd gärna dagen även till övergångar för andra årskurser.

Ramtid 08.00-12.00: Besöken ska ske någon gång mellan 08.00-12.00. Mottagande grundskola avgör själva tiden inom ramtiden och informerar avlämnande förskola och skola om aktuella tider.

Innehåll: Den mottagande grundskolan planerar innehållet. Halvdagen kan avslutas med att de blivande barnen/eleverna äter lunch på skolan. Skolan avgör själva om de bjuder på något att äta.

Mottagande grundskola ansvarar för att:

 • sätta ihop ett program för besöket med tydligt angivna tider.
 • bjuda in barn och elever från berörda förskolor och skolor genom att
  informera avlämnande förskola/skola om besöksdagens tider och
  program. En del skolor skickar dessutom information om besöksdagen
  direkt till vårdnadshavarna.

Informationen om vilka förskolor och skolor som lämnar barn och elever till skolan kan tas fram genom Mitt Skolval av skolans skoladministratör.

Avlämnande förskola/skola ansvarar för att:

 • informera vårdnadshavare om att en gemensam besöksdag kommer att ordnas. Förskolan/skolan informerar om tider och vem som följer med barnen till den nya skolan. I förskolan är det vanligt att det är vårdnadshavarna som följer med sina barn under besöksdagen.
Uppdaterad: