Gemensamt programråd för Barn- och fritidsprogrammet

Här finns mötesprotokoll, deltagarförteckning och kommande mötestider.

Kommande möten

Barn- och fritid: 1/3 15.00-17.00 på Uppsala Yrkesgymnasium Ekeby

Deltagarförteckning

Deltagare programråd BF 2022-10-20 (PDF, 108 KB)

Mötesprotokoll

Protokoll BF Programråd 2022-10-05 (PDF, 92 KB)

Protokoll BF Programråd 2022-04-20 (PDF, 122 KB)

Uppdaterad: