Gemensamt programråd för Barn- och fritidsprogrammet

Här finns mötesprotokoll, deltagarförteckning och kommande mötestider.

Kommande möten 2022

Barn- och fritid: 5 oktober kl. 15.00-17.00, Barn och fritidsutbildningen plan 6 Gottsunda centrum

Deltagarförteckning

Deltagare programråd BF 2022-06-17 (PDF, 109 KB)

Mötesprotokoll

Protokoll BF Programråd 20 april 2022 (PDF, 122 KB)

Uppdaterad: