Lovskola

Huvudmannen ska erbjuda lovskola till elever i åk 8 och 9 utifrån skollagen 10 kap. 23a- 23f§§. Ersättning för obligatorisk lovskola utgår till elevens hemkommun via statsbidrag. I Uppsala kommun anordnar utbildningsförvaltningen lovskola i juni för elever i åk 8 och 9 som tillhör kommunala eller fristående huvudman. Huvudman som anordnar egen lovskola kan ansöka om tilläggsbelopp utifrån skollagen 10 kap. 39§. Ansökan om tilläggsbelopp för lovskolan sker genom denna blankett. Här finner ni blankett om ersättning för obligatorisk lovskola (PDF, 228 KB)

Information om ersättningens finns i det årliga dokumentet ”Ersättningar för pedagogisk verksamhet” som finns att hämta på utförarwebben.

Blanketten skickas per post till:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
Stadshusgatan 2
753 75 Uppsala

 

Vid frågor gällande tilläggsbelopp för lovskola

Outi Ceder
Uppdaterad: