Pilotprojekt gemensamma programråd

Utbildningsnämnden fattade den 10 februari 2022 beslut om att starta ett pilotprojekt med gemensamma programråd för fem gymnasieprogram; Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet måleri, El- och energiprogrammet elteknik, Försäljnings- och serviceprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.

Målet för pilotprojektet är att skapa breda samarbeten med samtliga utbildningsanordnare (ungdomsgymnasiet och vuxenutbildning) inom området, både kommunala och fristående aktörer. Syftet med de gemensamma programråden är att få till en bra representation från bransch och politik för att kunna diskutera exempelvis kompetensbehov, utveckling inom branschen, fortbildning för lärare, dimensionering. Allt för att stärka yrkesprogrammens attraktivitet och få fler ungdomar att söka till programmen.Mer information finns i rapporten ”Lokala programråd – förslag till förändringar (PDF, 269 KB)”.

Tidplan för de gemensamma programråden och rapport till utskott och nämnd

2022

HT:

Programråd senast: 13/10

Rapport till gymnasieutskottet: 10/11

Rapport till Utbildningsnämnden: 15/12

2023 och framåt:

VT:

programråd i januari – februari

Rapport till gymnasieutskott: mars-april

Rapport till utbildningsnämnden: april-maj

HT:

Programråd i september-oktober

Rapport till gymnasieutskott: oktober-november

Mallar att använda
Minnesanteckningar (DOCX, 346 KB)
Kallelse med dagordning (DOCX, 346 KB)

Deltagare från utbildningnämnden


Barn- och fritidsprogrammet

Dima Sarsour (S)
e-post: dima.sarsour@pol.uppsala.se

Gabriella Lange (M)
e-post: gabriella.lange@pol.uppsala.se

Bygg- och anläggningsprogrammet, måleri

Jonas Segersam (KD)
e-post: Jonas.Segersam@uppsala.se

Ludvig Arbin (L)
e-post: Ludvig.Larsson@pol.uppsala.se

El-och energiprogrammet, elteknik

Lage Hedin (M)
e-post: Lage.hedin@pol.uppsala.se

Erik Wahlström (MP)
e-post: erik.wahlstrom@pol.uppsala.se

Försäljnings- och serviceprogrammet

Daniel Rogozinski (V)
e-post: daniel.Rogozinski@pol.uppsala.se

Lage Hedin (M)
e-post: lage.hedin@pol.uppsala.se

Vård- och omsorgsprogrammet

Agneta Boström (S)
e-post: agneta.bostrom@pol.uppsala.se

Olle Romlin(C)
e-post: Olle.Romlin@pol.uppsala.se