ISA - Insatser i samverkan för unga

ISA är ett EU/ESF finansierat projekt som pågår fram till mars 2026.

ISA - Insatser i samverkan för unga i Region Uppsala, är ett samverkansprojekt  med sju deltagande kommuner i regionen, samt Samordningsförbundet.​

Målgruppen är ungdomar folkbokförda i Uppsala kommun mellan 16-20 år som riskerar studieavbrott eller varken arbetar eller studerar.​
ISA projektet ska arbeta för en förbättrad samverkan för att stärka möjligheten till behovsanpassade lösningar och säkerställa "sömlösa" övergångar för ungdomar i behov av stöd, samt kvalitetssäkra rutiner vid studieavbrott.

Kontakta oss

Delprojektledare
Helene Sjöberg Jonsson
Uppdaterad: