Koordinator för ökad skolnärvaro

Koordinatorer för ökad skolnärvaro är ett uppdrag inom utbildningsförvaltningen. Eleverna kan tillhöra både fristående och kommunala skolor.

Målgruppen för uppdraget är elever i problematisk skolfrånvaro som behöver mer stöd än vad som ingår i skolans ansvar och därmed kräver olika typer av samverkan.

För att eleven ska kunna ingå i uppdraget ska skolan först ha uppmärksammat elevens frånvaro, utrett dess orsaker och gjort de åtgärder som skolan ansvarar för.

Uppdraget koordinator för ökad skolnärvaro

Läs mer om uppdraget här (PDF, 53 KB)

Underlag koordinator behöver

  • frånvarostatistik (tre månader bakåt)
  • kartläggning av en elevs frånvaro
  • utredning av en elevs frånvaro
  • åtgärdsprogram
  • insatser och utfall

Beställning till koordinator

Skolan kan skicka en beställning till koordinator när skolans insatser inte gett önskat resultat efter två månader.

Beställningen måste vara korrekt ifylld och de underlag som hänvisas till ska bifogas beställningen. Detta för att koordinator ska kunna påbörja insatsen.

Blankett Beställning till koordinator för ökad skolnärvaro (PDF, 231 KB)

Koordinator kontaktar skolans samordnare och rektor för ett första möte med skola, elev och vårdnadshavare.

Ifylld beställning ska tillsammans med efterfrågade underlag skickas per brev till registrator

Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
Enheten för registratur
Stadshusgatan 2
753 75 Uppsala

Vid frågor kontakta:

Per Åström, teamledare
Utbildningsförvaltningen, Barn- och elevhälsan
018 727 72 38
per.astrom@uppsala.se

Uppdaterad: