Stödfunktioner

Information om utbildningsförvaltningens stödfunktioner.

Enheten för flerspråkighet

Enheten för flerspråkighet (EFF) har modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet inom grundskola, gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.Förskolan kan ansöka om riktat modersmålsstöd till barn i åldern 1-5 år. Läs mer på enheten för flerspråkighets hemsida.

Lovskola

Uppsala kommun arrangerar lovskola för de elever i årskurs 8 och 9 som har fått betyget F i ett eller flera ämnen. Lovskola finns även för elever i gymnasiet. Lovskola riktar sig till elever i både kommunala och fristående skolor. 

Mer information finns på lovskolans hemsida.

 

Uppdaterad: