Stödfunktioner

Information om utbildningsförvaltningens stödfunktioner.

Barn- och elevhälsan

Som förskola och skola kan du söka stöd i det förebyggande arbetet men också i enskilda elevärenden. Läs mer om tjänster som fristående verksamheter kan använda på barn- och elevhälsans hemsida

Enheten för flerspråkighet

Enheten för flerspråkighet (EFF) har modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet inom grundskola, gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.Förskolan kan ansöka om riktat modersmålsstöd till barn i åldern 1-5 år. Läs mer på enheten för flerspråkighets hemsida.

Lovskola

Uppsala kommun arrangerar lovskola för de elever i årskurs 8 och 9 som har fått betyget F i ett eller flera ämnen. Lovskola finns även för elever i gymnasiet. Lovskola riktar sig till elever i både kommunala och fristående skolor. 

Mer information finns på lovskolans hemsida.

 

Uppdaterad: