Arkivering av slutbetyg för skolor

Fristående skolor ska överlämna kopior av sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. I Uppsala kommun ska betygen lämnas till Uppsala stadsarkiv.

Enligt skollagen ska fristående skolor lämna över kopia på utfärdade slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Bestämmelsen trädde i kraft läsåret 2011/2012 och gäller inte retroaktivt. I Uppsala kommun ska betygen lämnas till Uppsala stadsarkiv.  De utfärdade slutbetygen/betygsdokumenten ska vara undertecknade av rektor.

Hur går det till?

  • Läs igenom "Information till fristående skolor om arkivering av slutbetyg" som beskriver hur du levererar betyg till Uppsala stadsarkiv
  • Använd leveransföljesedeln för att dokumentera leveransen

Information till fristående skolor om arkivering av slutbetyg (PDF, 76 KB)

Leveransföljesedel för slutbetyg från fristående skolor (PDF, 44 KB)

När ska betygen levereras?

Betygen ska lämnas in under oktober det år eleven slutade skolan
Här hittar du Uppsala stadsarkivs öppettider

Om du har frågor

  • Hör av dig till Erik Önnevall på Uppsala stadsarkiv

Kontakt Stadsarkivet

Erik Önnevall
Uppdaterad: