Övergång årskurs 9 till gymnasieskola

Här finns information och rutiner för att elever ska få en så bra övergång som möjligt från årskurs 9 till gymnasiet.

Årsplanering och tidplan

När eleven byter skolform från grundskola till gymnasium är det viktigt att se processen utifrån ungdomens allt större ansvarstagande. Eleven behöver delta i arbetet när övergången planeras.

För att få en överblick över de moment som ska planeras in under året och därigenom skapa goda förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete mellan skolformer/skolor behöver varje skola ta fram en tidplan som utgår från den framtagna årsplaneringen. Det är obligatoriskt för de kommunala grundskolorna att följa årsplaneringen. De fristående grundskolorna rekommenderas att följa årsplaneringen.

Årsplan övergång till gymnasiet kommunal skola (PDF, 89 KB)

Årsplan övergång åk 9 till gymnasiet fristående skola (PDF, 116 KB)

Övergång till introduktionsprogrammet individuellt val (IMA) och yrkesintroduktion (IMY)

Introduktionsprogrammet individuellt val finns på Ellen Fries gymnasium, Lundellska skolan, Uppsala yrkesgymnasium Jälla, Magelungens gymnasieskola och Grillska gymnasiet.

För placering på IMA ska kontakt tas med IM-placeringsgruppen som är ansvarig för vidare placering på gymnasieskolorna: IM-placering@uppsala.se

Vid informationsöverföring till IMY behöver kontakt tas med mottagande skola.

Extra anpassningar

Använd gärna följande stöd för att kartlägga elevens behov av extra anpassningar. Informationen om elevens extra anpassningar ska för kommunal skola läggas in under extra anpassningar i Unikum.

Stöd i dokumentation av extra anpassningar (PDF, 314 KB)

Extra anpassningar IMA och IMY (PDF, 95 KB)

Övergång för nyanlända elever till språkintroduktion

Språkintroduktion finns inom den kommunala gymnasieskolan. Mottagningsenheten på Katedralskolan är ansvarig för vidare placering på de kommunala gymnasieskolorna.

Eleverna på språkintroduktion kommer antingen från åk 9 i grundskolan (förberedelseklass eller ordinarie åk 9-klass) eller från mottagningen för nyanlända, om de är nyanlända till Uppsala.

Rutin för placering och antagning för nyanlända elever till IMSPR (PDF, 62 KB)

Rutin för kunskapsöverföring för nyanlända elever i övergången till IMSPR (PDF, 71 KB)

Kontakt

Övergångar skolformer

Uppdaterad: