Gemensamt programråd för El- och energiprogrammet, elteknik

Här finns mötesprotokoll, deltagarförteckning och kommande mötestider.

Kommande möten

El- och energi: 9 mars 2023 kl. 14-16. Movant står som värd för nästa möte.

Deltagarförteckning

Deltagare EE elteknik 2022-11-17 (PDF, 86 KB)

Mötesprotokoll

Minnesanteckningar programråd EE elteknik 2022-10-25 (PDF, 92 KB)

Protokoll EL programråd 12 maj 2022 (PDF, 115 KB)

Uppdaterad: