Gemensamt programråd för El- och energiprogrammet, elteknik

Här finns mötesprotokoll, deltagarförteckning och kommande mötestider.

Kommande möten 2022

El- och energi: 25 oktober kl. 14.00-16.00, Praktiska gymnasiet

Deltagarförteckning

Deltagare EE elteknik 2022-06-17 (PDF, 114 KB)

Mötesprotokoll

Protokoll EL programråd 12 maj 2022 (PDF, 115 KB)

Uppdaterad: